Vragen over ontvangers

Antwoord op je vragen.

Druk de ‘learn’ knop van de ontvanger 8 seconden in. Gedurende 15 seconden zal de LED op de ontvanger snel knipperen. Druk – tijdens het knipperen – kort de ‘learn’ knop van de ontvanger in. De ontvanger is nu gereset en zal niet meer reageren op een zender totdat u opnieuw een zender inleert.

“Druk de ‘learn’ knop van de ontvanger 1 seconden in. Gedurende 15 seconden zal de LED op de ontvanger langzaam knipperen. Stuur -tijdens het knipperen- vanuit de zender die u wilt afmelden een “”Uit”” signaal. De ontvanger zal ter bevestiging de aangesloten lamp 2x laten knipperen.

Op dezelfde wijze als de eerste zender. Er kunnen maximaal 6 zenders in het geheugen van de ontvanger worden opgeslagen (3 voor APA ontvangers).

Druk de ‘learn’ knop van de ontvanger 1 seconden in. Gedurende 15 seconden zal de LED op de ontvanger langzaam knipperen. Stuur -tijdens het knipperen- vanuit de zender die u wilt inleren een “Aan” signaal. De ontvanger zal ter bevestiging de aangesloten lamp 2x laten knipperen.

U heeft per abuis de dimloop van de dimmer geactiveerd door, terwijl de lamp ingeschakeld was, nogmaals een “aan” signaal naar de ontvanger te sturen. Schakel de verlichting uit en opnieuw aan om de dimmer te laten terugkeren naar de vastgelegde lichtsterkte.

Ja, onze dimmers zijn voorzien van een zgn. Soft start- en stopsysteem, waarbij de lamp langzaam aan- en uitgaat.

Je antwoord niet gevonden?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht?