Vragen over Zigbee

Antwoord op je vragen.

Vaak is afstand het probleem. Verkort de afstand tussen de sensor en het Internet Control Station of plaats een slimme ledlamp of slimme stekker ZCC-3500 om deze als meshing-product te laten fungeren. Meshing betekent dat het bereik van Zigbee producten vergroot wordt doordat deze het signaal niet alleen ontvangen, maar ook doorsturen.

Werkt dit niet. dan is het mogelijk dat het wifi-signaal te sterk is. Neem contact op met support, zij kunnen het Zigbee-kanaal aanpassen in het Internet Control Station. Na deze handeling dienen alle aangesloten Zigbee-producten opnieuw te worden gekoppeld.

Zet de slimme lamp 5 keer achter elkaar aan en uit. Op die manier komt de lamp in de koppelmodus, waarmee de lamp ook meteen gereset wordt.

Aan de zijkant van de sensor zit een koppelknop (een kleine opening om de sensor in koppelmodus te zetten). Druk deze ten minste 5 seconden in om de sensor te resetten. De led zal snel knipperen om aan te geven dat de sensor gereset is.

Houd de uitknop van de afstandsbediening ten minste 10 seconden ingedrukt. Zodra alle ledjes van de kanaalkeuzeknop oplichten, is de reset geslaagd.

Dat kan. Volg hiervoor de volgende stappen in de Hue app:

  1. Ga naar [Instellingen]
  2. Selecteer [Accessoire Configuratie]
  3. Druk op de [+] knop
  4. Selecteer [Hue dimmer schakelaar]
  5. Kies [Optie 1]
  6. Selecteer [LED knippert]

Volg vervolgens onderstaande stappen met je ZYCT-202 afstandsbediening:

  1. Houd de afstandsbediening binnen 2 meter van de Hue bridge
  2. Houd de [Smart Group knop] ingedrukt tot de leds onder kanaal 1 t/m 5 één keer knipperen
  3. Laat de knop los
  4. Je kunt nu lampen via Touchlink verbinden zoals beschreven in de handleiding

Opmerking: de bevestiging van het koppelen gebeurt met de kanaal-leds op de afstandsbediening. De Hue App toont geen bevestiging en de afstandsbediening zal niet verschijnen in de Hue App. Maar je kunt nu wel je lampen verbinden met je afstandsbediening via Touchlink (zie handleiding) zonder dat de lampen hun verbinding met de Hue bridge verliezen.

Opmerking 2: Werkt alleen als de ZYCT-202 nog niet gekoppeld is met een ander apparaat.

Als de ZYCT-202 al eerder gekoppeld is, eerst resetten: houd de [UIT] knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt, totdat alle LEDS gaan branden om de reset te bevestigen.

Je antwoord niet gevonden?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht?