Garanties en retouren

Garanties en retouren

Garantievoorwaarden
Bij KlikAanKlikUit nemen we de kwaliteit van onze producten en het niveau van onze service uitermate serieus. Gedurende het productieproces worden alle KlikAanKlikUit producten streng getest conform de laatste Europese eisen en normen. Mocht er onverhoopt een technisch probleem optreden bij een product, dan garanderen we een vervanging (of reparatie) gedurende een periode van 24 maanden vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum.

De garantie die wij bieden laat de regels omtrent de wettelijke garantie en conformiteit onverlet. Conformiteit wil zeggen dat een product datgene moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. De garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. De fabrieksgarantie vervalt als er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, waterschade, brand, onoordeelkundig gebruik, reparaties door derden, blikseminslag of lekkende batterijen.

Als een product defect raakt binnen de garantietermijn, kun je het desbetreffende product (inclusief eventuele accessoires) met een geldig aankoopbewijs omruilen bij de winkel waar je het KlikAanKlikUit-product hebt gekocht.

Ter beoordeling van de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een gedateerde aankoopnota te worden overlegd. Zonder aankoopnota kunnen wij de garantietermijn niet beoordelen, derhalve vervalt de garantie. Om onnodig ongemak en foutieve handelingen te voorkomen, adviseren wij om de desbetreffende gebruiksaanwijzingen en de veelgestelde vragen zorgvuldig te lezen voordat je een product installeert/gebruikt en voordat je contact opneemt met de klantenservice.

Voordat je een product terugstuurt
Als je een probleem hebt met een product, staan er mogelijk andere acties open voordat je het product terugstuurt:
– Zoek online hulp op de website bij Service
– Neem contact op met onze klantenservice voor technische productondersteuning of bij vragen over een product.

Garantie op gebrekkige goederen
Als een product defect raakt binnen de garantietermijn, kun je het desbetreffende product (inclusief eventuele accessoires) met een geldig aankoopbewijs omruilen bij de winkel waar het KlikAanKlikUit product is gekocht.

Als een product dat je in onze webshop* hebt gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, kun je het desbetreffende product (inclusief eventuele accessoires) met een geldig aankoopbewijs aan ons retourneren binnen de garantietermijn van 2 jaar . Wij bieden dan zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Ter beoordeling van de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een gedateerde aankoopnota te worden overlegd. Zonder aankoopnota kunnen wij de garantietermijn niet beoordelen, derhalve vervalt de garantie.

Om het garantierecht uit te oefenen, neem je contact op met onze klantenservice. Zij zullen uitleg geven over de garantieafhandeling en verdere procedure.

*Sinds 2019 is onze webshop niet meer bereikbaar. Uiteraard blijven genoemde voorwaarden van kracht op producten die eerder in de webshop zijn gekocht.

Terugzendprocedure
Nadat je contact hebt gezocht met de klantenservice, dien je de goederen, voorzien van een RMA-nummer, aan KlikAanKlikUit terug te zenden. Verstuur de producten tezamen met eventuele accessoires en voorzien van een korte omschrijving van het defect en een ingevuld garantieformulier, die je via de klantenservice verkrijgt.

Nadat het pakketje ontvangen is, zorgen wij dat deze op de dag van ontvangst gecontroleerd wordt. Na de controle ontvang je zo spoedig mogelijk een vervanging of terugbetaling