Vragen over stekkerontvangers

Antwoord op je vragen.

Veelgestelde vragen

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Wacht 5 seconden.
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. De LED knippert groen nu gedurende 6 seconden.
 5. Druk nu op de Groepstoets van de afstandsbediening om alle code’s te wissen
 6. De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Wacht 5 seconden.
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. De LED knippert nu gedurende 6 seconden.
 5. Druk nu op de toets waarmee u deze ontvanger wilt bedienen
 6. De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Wacht 5 seconden.
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. De ontvanger staat nu gedurende 6 seconden in de koppelmodus
 5. Druk nu op de Groepstoets van de afstandsbediening om alle code’s te wissen
 6. De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Wacht 5 seconden.
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. De ontvanger staat nu gedurende 6 seconden in de koppelmodus
 5. Geef nu – binnen die 6 sec – een AAN signaal met de zender waar mee u hem wilt bedienen.
 6. De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Druk knopje 2, 8 sec in
 2. De LED 1 gaat snel knipperen
 3. Laat het knopje los
 4. Druk het knopje nu nogmaals kort in

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Druk knopje 2, kort in
 2. De LED 1 gaat langzaam knipperen
 3. Laat het knopje los
 4. Geef een AAN signaal met de zender waar u hem mee wilt bedienen

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Houd de verbindknop ingedrukt.
 2. De indicator gaat na ca. 7 seconden snel knipperen.
 3. Laat de verbindknop los.
 4. Druk – tijdens het knipperen – nogmaals kort op de verbindknop.
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging.

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Druk de verbindknop kort in
 2. De indicator knippert nu langzaam
 3. Dit duurt ongeveer 15 seconden
 4. Druk – tijdens het knipperen – op een AAN toets op de zender
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Houd de verbindknop (B) ingedrukt.
 2. De indicator (A) gaat na ca. 7 seconden snel knipperen.
 3. Laat de verbindknop los.
 4. Druk – tijdens het knipperen – nogmaals kort op de verbindknop.
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging.

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Druk de verbindknop 1 seconde in
 2. De indicator knippert nu langzaam
 3. Dit duurt ongeveer 15 seconden
 4. Druk – tijdens het knipperen – op een AAN toets op de zender, of druk op de ‘Verbind’ of ‘Aan’ toets in de app om hem te koppelen met de ICS
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging

Voor het verwijderen van een ingestelde code:

 1. Houd de verbindknop (B) ingedrukt.
 2. De indicator (A) gaat na ca. 7 seconden snel knipperen.
 3. Laat de verbindknop los.
 4. Druk – tijdens het knipperen – op de UIT toets van de zender die u wilt afmelden.
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging.

Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

 1. Houd de verbindknop ingedrukt.
 2. De indicator gaat na ca. 7 seconden snel knipperen.
 3. Laat de verbindknop los.
 4. Druk – tijdens het knipperen – nogmaals kort op de verbindknop.
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging.

Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

 1. Druk de verbindknop kort in
 2. De indicator knippert nu langzaam
 3. Dit duurt ongeveer 15 seconden
 4. Druk – tijdens het knipperen – op een AAN toets op de zender
 5. Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging

De ACD-300 is vaak niet geschikt voor LED of spaarverlichting. Reden hiervoor is dat het dimmen van LED of spaarverlichting op een andere manier gedaan moet worden dan bij een reguliere gloeilamp of halogeenlamp – waar de ACD-300 voor ontworpen is.

Een alternatief is de nieuwere ACC-250-LD.

Elke soort lamp (gloeilamp, halogeen of dimbare LED lamp) heeft een ander dimbereik. Daarom dient u altijd eerst de laagste dimwaarde in te stellen voor het type verlichting dat is aangesloten. Dit doet u als volgt: Zet eerst de lamp aan met een zender. Druk 2x kort achter elkaar op de verbindknop. De LED indicator gaat knipperen en de verlichting dimt naar een bepaalde dimwaarde (dit is de fabrieksinstelling of de laatst ingestelde dimwaarde). Stuur een uit-signaal met de zender. Hierdoor wordt de verlichting 1 stand lager gedimd (zwakker). Steeds als u een uit-signaal stuurt, kunt u op deze wijze de verlichting 1 stand lager laten branden. In totaal zijn er 8 dimstanden (8 is de hoogste stand,1 is de laagste stand). Zodra u de dimwaarde één stap te laag heeft ingesteld, gaat de verlichting knipperen of zelfs uit. Druk dan op de aan-toets om de dimwaarde weer 1 stap hoger in te stellen. Zo bepaalt u voor de aangesloten verlichting de juiste ondergrens. Druk nu 2x kort achter elkaar op de verbindknop om de gekozen dimwaarde als ondergrens op te slaan. Ter bevestiging schakelt de verlichting eerst aan/uit en schakelt daarna in op de laagste dimwaarde.

Je antwoord niet gevonden?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht?