Responsible disclosure

Meld zwakke plekken in onze beveiliging
KlikAanKlikUit vindt de veiligheid van zijn systemen erg belangrijk. Wij doen onze uiterste best om onze systemen en applicaties afdoende te beveiligen. Vindt u toch een zwakke plek in 1 van onze systemen, dan horen wij dit graag. Wij kunnen dan zo snel mogelijk maatregelen treffen.

Dit vragen wij van u
• E-mail uw bevindingen naar security@klikaanklikuit.nl.nl.
• Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Meestal is het IP-adres of de URL en een omschrijving voldoende, maar bij complexere problemen kan meer uitleg nodig zijn.
• Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig. Of door gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
• Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost. Hebt u vertrouwelijke gegevens verkregen via het lek? Wis deze direct nadat het lek is gedicht.
• Gebruik geen aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Het e-mailadres security@klikaanklikuit.nl.nl is alleen bedoeld om zwakke plekken in onze beveiliging te melden. Inhoudelijke vragen en opmerkingen over de KlikAanKlikUit website worden niet beantwoord.

Dit kunt u van ons verwachten
• Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding. Wij geven u onze beoordeling van de melding en de verwachte datum dat het probleem is opgelost.
• Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dat nodig is vanwege een wettelijke verplichting. U kunt een probleem ook anoniem melden.
• Wij houden u op de hoogte over de voortgang van de oplossing van het probleem.
• In eventuele berichtgeving over het probleem vermelden wij uw naam als de ontdekker, maar alleen als u dat wilt.
• Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Hebt u zich aan bovenstaande voorwaarden gehouden? Dan zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.