Gebruiksvoorwaarden

© 1995-2020  KlikAanKlikUit (onderdeel van TrustInternational B.V)

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
KlikAanKlikUit, het KlikAanKlikUit-logo en de KlikAanKlikUit-producten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn ofwel de handelsmerken ofwel de geregistreerde handelsmerken van KlikAanKlikUit. (onderdeel van TrustInternational B.V) Het ontbreken van een productnaam of logo op deze website houdt geen verklaring van afstand in van KlikAanKlikUit’s handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Disclaimer website/app
Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is het exclusieve eigendom van KlikAanKlikUit of van hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de website/app
Elementen van KlikAanKlikUit-website/app worden beschermd door handelsimago, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel en niet gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen logo, afbeelding, geluid of afbeelding van een KlikAanKlikUit-website mag worden gekopieerd of opnieuw verzonden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door KlikAanKlikUit.

De informatie op website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het wordt geleverd “AS IS” en zonder enige garantie. Elk risico dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website blijft bij de lezer. KlikAanKlikUit is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, gevolgschade, incidentele, speciale, punitieve of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) die voortvloeit uit of verband houdt met de beschikbaarheid, prestaties of het gebruik van de informatie op deze website, zelfs als KlikAanKlikUit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheden van dergelijke schade.

KlikAanKlikUit geeft u toestemming om het materiaal op deze website/app alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal of enige kopieën van het materiaal behoudt. U mag de materialen op deze website op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is elk gebruik van dit materiaal op een andere website of computer in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook verboden. Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze website kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen vernietigen.

Links naar sites/apps van derden
Links naar andere websites zijn beschikbaar op de KlikAanKlikUit-website en met deze links kunt u de KlikAanKlikUit-site verlaten. KlikAanKlikUit heeft niet al deze gelinkte sites beoordeeld. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van KlikAanKlikUit en KlikAanKlikUit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Deze links worden alleen voor het gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring of aanbeveling door KlikAanKlikUit. KlikAanKlikUit onderschrijft en doet dus geen uitspraken over hen, of enige informatie, software of andere producten of materialen die daar worden gevonden, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de gelinkte sites die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.