Privacybeleid KlikAanKlikUit App

Dit privacybeleid legt uit hoe we informatie opslaan en gebruiken in combinatie met uw toegang tot en gebruik van het KlikAanKlikUit Platform.

Definities
Wanneer dit beleid “KlikAanKlikUit”, “wij”, “ons” of “onze” vermeldt, is dit het bedrijf Trust International BV, geregistreerd in Dordrecht, Nederland en diensten aanbiedt onder het merk KlikAanKlikUit, dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Privacybeleid (de “Data Controller”).

Dit privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. De gebruikers van de KlikAanKlikUit-app (“Betrokkenen”) wordt geadviseerd om regelmatig het Privacybeleid en de Voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen, bieden we aanvullende kennisgeving, zoals via e-mail of via de Services.

1. Welke informatie slaan wij op van u?
We moeten bepaalde gegevens opslaan om u onze diensten te kunnen leveren. Zonder dit zijn de KlikAanKlikUit-services (technisch) niet uitvoerbaar. U verstrekt ons bepaalde soorten informatie en wij slaan ook zeer beperkt automatisch bepaalde informatie op.

1.1 Informatie die u ons verstrekt
Wij slaan uw e-mailadres en naam op wanneer u een account bij ons aanmaakt. We gebruiken uw e-mailadres als gebruikersnaam en bijvoorbeeld wanneer u de toegang tot uw account bent kwijtgeraakt. Uw (nick) naam gebruiken bij communicatie met u als klant. U kunt ervoor kiezen uw locatiegegevens te verstrekken voor een correcte werking van zon op/onder timers.

1.2 Informatie die wij automatisch opslaan
Wanneer u de diensten van KlikAanKlikUit gebruikt, slaan wij beperkt automatisch bepaalde informatie op.

1.2.1 Configuratie informatie
• Gateway configuratie: de instellingen van uw app en gateway worden opgeslagen voor de correcte technische werking van het KlikAanKlikUit eco-systeem.
• Energie data: u kunt ervoor kiezen door de P1 poort aan te sluiten energie meter data op te laten slaan. Vanwege de hoeveelheid gegevens worden deze opgeslagen op onze cloud servers.
• Het lokaal IP adres en gateway van uw gateway wordt opgeslagen voor ondersteuningsdoeleinden.

1.2.2 Loggegevens
We slaan zeer beperkt automatisch bepaalde loggegevens op bij het gebruik van ons eco- systeem. Die informatie kan onder andere crashgegevens omvatten.

2. Hoe we de informatie die we opslaan gebruiken
Wij gebruiken, bewaren en verwerken informatie, inclusief beperkte persoonlijke informatie om gebruik van de KlikAanKlikUit-services te verbeteren en te ontwikkelen, en om een veilige, stabiele omgeving te creëren en te onderhouden voor u om onze services te gebruiken.

Het KlikAanKlikUit-platform aanbieden, verbeteren en ontwikkelen.
• Stelt u in staat om de KlikAanKlikUit App te openen en gebruiken
• Bedienen, beschermen, verbeteren en optimaliseren van het KlikAanKlikUit-platform en uw ervaring
• Detecteren en voorkomen van fraude, spam, misbruik, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten.

3. Informatie deling
Wij delen uw informatie niet met 3de partijen zonder uw toestemming.
Slechts indien u ervoor kiest een koppeling te maken met Olisto, Google Assistant of Alexa, worden gateway configuratie gegevens gedeeld met deze partijen voor een correcte technische werking.

4. Leeftijdsbeperkingen
Onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Als u ontdekt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming, neem dan contact met ons op.

5. Wijzigingen in dit privacybeleid
KlikAanKlikUit kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wetten, voorschriften en industrie standaarden evolueren, waardoor deze wijzigingen mogelijk worden, of we kunnen wijzigingen aanbrengen in ons bedrijf. We plaatsen de wijzigingen op deze pagina en moedigen u aan ons Privacybeleid te lezen om op de hoogte te blijven.

6. Uw rechten
U hebt recht op de zaken die in dit paragraaf worden beschreven en u kunt de uitvoering ervan aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar support@klikaanklikuit.nl

6.1 Uw informatie beheren.
U kunt uw email adres en nieuwsbrief instelling wijzigen door contact op te nemen met onze klanten service.

6.2 Rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie.
U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren (en die u niet zelf kunt bijwerken binnen uw KlikAanKlikUit App).

6.3 Toegang tot gegevens en draagbaarheid.
U kunt u kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen die door ons worden bewaard. We zullen uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat aanleveren.

6.4 Data Retention en Erasure.
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om de KlikAanKlikUit-app en -services aan u te leveren, kunt u uw account verwijderen via onze klanten service en worden al uw persoonlijke gegevens binnen de komende 30 dagen verwijderd.

7. Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en KlikAanKlikUit heeft de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiervoor gebruiken we verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en codering, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens worden opgeslagen.
Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat uw KlikAanKlikUit Account-inloggegevens verloren zijn gegaan, zijn gestolen, verduisterd of anderszins zijn aangetast of in het geval van een daadwerkelijk of vermoed ongeautoriseerd gebruik van uw KlikAanKlikUit-account, neem dan contact met ons op volgens de instructies in de sectie Contact met ons opnemen.

8. Neem contact met ons op
Als u vragen of klachten heeft over het privacybeleid van KlikAanKlikUit of de procedures voor het omgaan met informatie van KlikAanKlikUit, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op:

KlikAanKlikUit
Postbus 434
3300 AK Dordrecht