Privacybeleid KlikAanKlikUit Next

Dit privacybeleid legt uit hoe we informatie opslaan en gebruiken in combinatie met uw toegang tot en gebruik van het KlikAanKlikUit-Platform.

Definities
Wanneer dit beleid “KlikAanKlikUit”, “wij”, “ons” of “onze” vermeldt, is dit het bedrijf Trust International BV, geregistreerd in Dordrecht, Nederland en diensten aanbiedt onder het merk KlikAanKlikUit, welk verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit Privacybeleid (de “Data Controller”).

Dit privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. De gebruikers van de KlikAanKlikUit-app (“Betrokkenen”) wordt geadviseerd om regelmatig het Privacybeleid te lezen voor mogelijke wijzigingen.

1. Welke informatie slaan wij op van u?
We moeten bepaalde gegevens opslaan om u onze diensten te kunnen leveren. Zonder dit zijn de KlikAanKlikUit-services (technisch) niet uitvoerbaar. U verstrekt ons bepaalde soorten informatie en wij slaan ook zeer beperkt automatisch bepaalde informatie op.

1.1 Informatie die u ons verstrekt
Wij slaan uw e-mailadres en (nick)naam op wanneer u een account bij ons aanmaakt. We gebruiken uw emailadres om de gegevens van uw account aan te koppelen. Uw (nick)naam kunnen we gebruiken bij communicatie met u als klant.
Daarnaast slaan wij uw nieuwbriefvoorkeur op en zelf opgegeven/gekozen apparaateigenschappen.

1.2 Informatie die wij automatisch opslaan
Wanneer u de diensten van KlikAanKlikUit gebruikt, slaan wij beperkt automatisch bepaalde informatie op.

1.2.1 Configuratie informatie
Apparaatconfiguratie: de instellingen van uw app en gekoppelde KlikAanKlikUit-apparaten worden opgeslagen voor de correcte technische werking van het KlikAanKlikUit-ecosysteem.

1.2.2 Loggegevens
We slaan zeer beperkt automatisch bepaalde geanonimiseerde loggegevens en statistieken op bij het gebruik van ons ecosysteem. Die informatie kan onder andere crashgegevens omvatten.

2. Hoe we de informatie die we opslaan gebruiken
Wij gebruiken, bewaren en verwerken informatie, inclusief beperkte persoonlijke informatie om gebruik van de KlikAanKlikUit-services te verbeteren en te ontwikkelen, en om een veilige, stabiele omgeving te creëren en te onderhouden voor u om onze services te gebruiken. Deze informatie:
– Stelt u in staat om de KlikAanKlikUit-app te openen en gebruiken
– Stelt ons staat om het KlikAanKlikUit-platform en uw ervaring te verbeteren en optimaliseren
– Stelt ons staat om fraude, spam, misbruik, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten te detecteren en voorkomen.

3. Informatiedeling
Wij delen uw informatie niet met derde partijen zonder uw toestemming.
In het geval van hostingpartijen/cloudproviders (welke nodig zijn voor correcte werking van het ecosysteem) voldoen deze aan dezelfde voorwaarden zoals genoemd in deze verklaring.

4. Leeftijdsbeperkingen
Onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als u ontdekt dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming, neem dan contact met ons op.

5. Wijzigingen in dit privacybeleid
KlikAanKlikUit kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wetten, voorschriften en industriestandaards evolueren, waardoor deze wijzigingen mogelijk worden, of we kunnen wijzigingen aanbrengen in ons bedrijf. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzingen in ons privacybeleid.

6. Uw rechten
U hebt recht op de zaken die in deze paragraaf worden beschreven.

6.1 Uw informatie beheren.
U kunt uw naam en nieuwsbriefvoorkeur wijzigen in de app.

6.2 Rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie.
U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren (en die u niet zelf kunt bijwerken binnen uw KlikAanKlikUit-App).

6.3 Toegang tot gegevens en draagbaarheid.
U kunt u kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen die door ons worden bewaard. We zullen uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat aanleveren.

6.4 Data Opslag en Verwijdering.
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang nodig is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om de KlikAanKlikUit-app en -services aan u te leveren, kunt u uw account verwijderen via onze klantenservice en worden al uw persoonlijke gegevens binnen de komende 30 dagen verwijderd.

7. Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en KlikAanKlikUit heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiervoor gebruiken we verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en codering, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens worden opgeslagen.
Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat uw KlikAanKlikUit Accountgegevens verloren zijn gegaan, zijn gestolen, verduisterd of anderszins zijn aangetast of in het geval van een daadwerkelijk of vermoed ongeautoriseerd gebruik van uw KlikAanKlikUit-account, neem dan contact met ons op.

Als u vragen of klachten heeft over het privacybeleid van KlikAanKlikUit of de procedures voor het omgaan met informatie van KlikAanKlikUit, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op:
KlikAanKlikUit
Postbus 434
3300 AK Dordrecht
support@klikaanklikuit.nl