Account verwijderen

Verwijder account

Om uw account te verwijderen:

  1. Druk 30 seconden op de knop aan de bovenkant van Smart Bridge.
  2. De blauwe LED knippert 2x blauw na ~ 10 seconden en nogmaals 2x na 30 seconden.
  3. Laat de knop los en wacht tot de Smart Bridge LED continu wit brandt.
  4. Uw apparaat is opnieuw gereset en uw account is verwijderd.